Idézetek

Orbán Viktor

2005.04.18 a Családok Európája című budapesti konferencián

Nem kellene-e belátnunk, hogy egyedül a gondviselés képes semmiből teremteni, az ember csak párban, egy férfi és egy nő képes életet létrehozni? Nem kellene-e belátnunk, hogy minden, közösségek elsorvasztását eredményező folyamat végső soron az emberi faj halálát készíti elő?

Horn Gábor

2005.03.18 a www.azenorszagom.hu internetes kérdőív eredményét ismertetése kapcsán

A homoszexualitás bizonyult az igazi megosztó témának

Szili Katalin

2005.03.16 a Semjén Zsolt lemondatását követelő értelmiségi levél kapcsán

Elítélek és sajnálatosnak tartok minden olyan megnyilatkozást - különösen, ha parlamenti képviselő, vagy tisztségviselő részéről hangzik el -, amely az alapvető emberi jogokat, a lelkiismereti és vallásszabadság értékeit sérti

Ungár Klára

2005.03.10

Egyszerűbb, ha én mondom, hogy homoszexuális vagyok, mintha nekem mondják mások

Orbán Viktor

2005.03.10

Én nem Semjén Zsolt magatartásában látok kivetnivalót, én az SZDSZ kampányában látok (…) Ezek kemény mondatok, amit Semjén Zsolt mondott, harcos mondatoknak is minősíthetjük őket, de egyébként a tartalmukban nem látok kivetnivalót (…) (Én az SZDSZ kampányában látok kivetnivalót, mert) arra még nem volt példa, hogy egy olyan nehéz és bonyolult életet élő csoportot, mint a homoszexuálisok, politikai célokra használtak volna. (…) Nem helyes, ha politikai pártok önös pártpolitikai célból szórakoznak, eszközként használják bármely kisebbségi csoportot, beleértve például ezt az életmód kisebbség csoportot, a homoszexuálisokat. - Ha a homoszexuálisok úgy látják, hogy képviselni kell az érdekeiket, akkor majd nyilván meg fogják tenni. De egy politikai párt mért tűzi őket a zászlórúd végére, vagy miért írja föl ezt a zászlóra?

Kuncze Gábor

2005.03.10 Orbán Viktor televíziós nyilatkozata kapcsán

Én kérek elnézést azoktól, akiknek Orbán Viktor azt üzeni: problémáik nem elég fontosak ahhoz, hogy a politika foglalkozzon velük

Hollik István

2005.03.10 a Családok Európája című budapesti konferencián

Szeretnénk, ha az alkotmány nevesítené, hogy a házasság egy férfi és egy nő tartós életközössége.

Surján László

2005.03.09 az MSZP EP-frakció közleménye kapcsán

Nincs-e indoka és joga egy magyar képviselőnek hangoztatni a családi együttélési forma fontosságát legalább annyira, mint amennyire a homoszexuálisok vélt vagy valós jogaiért való küzdelemre joga van bárkinek. (…) Elég szomorú, hogy az egyébként az emberiség nagyobb része által gyakorolt életforma melletti kiállást a tolerancia hiányának próbálnak beállítani

MSZP

2005.03.07

Méltatlan Európához és Magyarországhoz is az a nyilatkozat, amelyet Semjén Zsolt emberként, képviselőként és a magyar Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának alelnökeként tett. Abban az Európában, amelynek mi is részesei vagyunk, életmódbeli és felfogási különbségekért megbélyegezni olyan csoportokat, amelyeket valaki nem ismer, és nem is próbál megismerni, elfogadhatatlan. Reméljük, hogy a Buttiglione-eset példájára figyelemmel a Semjén Zsoltot delegáló FIDESZ-MPSZ is levonja a megfelelő következtetéseket - Az

Semjén Zsolt

2005.03.03

Az SZDSZ eszközként használ bizonyos rétegeket - a homoszexuálisokat, a drogosokat -, hogy valahogy összekaparja a következő országgyűlési választásokra az öt százalékot. Az SZDSZ internetes portálján egy ezer sebből vérző ország 44 sorskérdése közül 7 foglalkozik a homoszexuálisokkal. - A melegek házassága, illetve gyermek-örökbefogadási joga (…) sértené a gyermekek szellemi és fizikai fejlődéséhez fűződő jogát.

Csőzik László

2005.03.02 a KDNP egyik kerületi székháza előtt tartott sajtótájékoztatón

Mi, liberálisok, nem az arcszőrzet és nem is a szexuális szokások alapján mérjük ez ember értékét, ezért végképp elfogadhatatlan számunkra, ha valakit az Országgyűlés emberi jogi bizottságának alelnökeként ennyi gyűlölet és mérges indulat vezet

Szitka Péter

2005.02.23

Magyarországon nem helyénvaló, ha úgy akarunk kitűnni a többiek közül, hogy lebuzizunk valakit, vagy húzgáljuk a másik haját. Nem helyénvaló, ha szembenállást és ellenszenvet keltünk embertársaink iránt, csak azért, mert ők másként gondolkodnak ugyanarról.

Hankó Faragó Miklós

2005.02.22

A kormány eltökélt arra, hogy minden lehetséges módon biztosítsa a melegek jogegyenlőségét

Gusztos Péter

2005.02.22

A hatályos szabályozás nem teszi lehetővé, hogy az azonos nemű élettársak egymás örökösei lehessenek. Ezt a kérdést rendezni kell, és az élettársi kapcsolatban élőket azonos jogok kell, hogy megillessék

Semjén Zsolt

2005.02.19 a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség országos küldöttgyűlésén

Mi nem árulunk zsákbamacskát, mi azoknak (…) a támogatására számítunk, akik úgy gondolják, hogy a teremtés és a természet rendje szerint a házasság egy férfi és egy nő között áll fönn (…) Aki azt szeretné, hogy a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re!

MKDSZ

2005.02.19 az országos küldöttgyűlésén elfogadott ' Családvédelmi Charta 2005'-ból

A már szinte divattá váló homoszexuális életforma észrevétlenül változtatja a férfiakat nőiessé, a nőket pedig férfiassá. (E jelenség) a családban betöltött szerepeket ássa alá, és ezáltal rombolja a családot. A társadalom számára látható melegek nagy többsége módfelett magamutogató, célja a feltűnés, a tetszelgés, melyhez eszközül használja saját homoszexualitását. Visszautasítjuk azt az álláspontot, hogy a családoknak a homoszexualitástól való védelme korszerűtlen maradiság, és a meleg házasságok bevezetése a modern, haladó társadalmi felfogás. (…) A közjót szem előtt tartva nem fogadható el a homoszexuálisok házassága. A józan ész és az állam joga nem igazolhat olyan törvényt, amely ellentétes a természetes morális törvénnyel. (…) Az azonos neműek párkapcsolata nem tölt be az állam által védendő társadalmi funkciót és értéket, nincs képessége az emberi faj fenntartására, semmi sem indokolja tehát annak törvény szerinti elismerését. Kérjük az államtól a nyilvános homoszexualitás korlátok között tartását. Nem teheti ki az állam veszélyeknek a társadalmat, és nem állíthat a fiatalok elé helytelen példát a házassággal és a szexualitással kapcsolatban! Nem adhat többletjogot homoszexuálisoknak! figyelemmel (…) a természet törvényeire és a közjó hossú távú elősegítésére, elkötelezzük magunkat amellett, hogy az Alkotmány 15. §-a nevesítse, miszerint a házasság egy férfi és egy nő tartós életközössége. Törvényi szintű rögzítését kérjük továbbá a melegek alkalmatlanságának az örökbefogadási és a mesterséges megtermékenyítési eljárásokban. - A

Rétvári Bence

2005.02.09

A homoszexualitás hirdetői sokszor provokatívan és ripacskodóan lépnek fel a társadalom hagyományos értékeihez ragaszkodó - főként keresztény - közösségeivel szemben. (…) Nem szimmetrikus az a folyamat, mely egyre nagyobb nyomással igyekszik a házasság intézményét megnyitni a melegek előtt. (…) Szükséges, hogy a homoszexualitás negatívumairól is szó essék. (…) A melegek házasságának bevezetése helytelenül egyoldalú és mély társadalmi sebeket ejtő lépés lenne.

Semjén Zsolt

2005.01.15

- A mi természetjogi szemléletünk csak olyan törvény tud elfogadni, amely a teremtés, a természet rendjéből levezethető. A parlament nem játszhat Istent, nem változtathatja meg a család fogalmát. (…) Bár a homoszexualitást bűnnek tekintjük, tudomásul

Gyurcsány Ferenc

2004.11.24 az origo.hu-nak adott chat interjúban

(Olvasói kérdés) Ön szerint hogyan érzik magukat a melegek Magyarországon?  - Több meleg barátom van, kevés önbizalommal, sokszor rejtőzködve, helyenként indokolatlan szégyenérzettel és lelkiismeret-furdalással

Göncz Kinga

2004.10.28 az ILGA Budapesten tartott európai regionális értekezletének megnyitóján

Magyarországon az egynemű párok házassága még jó ideig nem lesz napirenden, de az esélyegyenlőségi tárca szakértői már dolgoznak azon, hogy számos európai országhoz hasonlóan nálunk is lehetővé váljon kapcsolatuk regisztrálása

Oldalak