Jogalkotás

Európai Parlament, jelentés

A jelentés számos emberi jogi területet ölel fel, a szexuális irányultság és nemi identitás kapcsán többek között üdvözli a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat bevezetését több tagállamban; javasolja a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények elleni jogszabályok elfogadását; a szabad mozgáshoz való jog szexuális irányultság szerinti megkülönböztetés nélküli biztosítását; felszólítja a tagállamok a transznemű emberek sterilizációs kötelezettségének eltörlésére; és üdvözli a Bizottság tevékenységét a transzneműség betegségként történő kezelésének megszüntetése terén.

Európai Parlament, állásfoglalás

Az Ugandában és Nigeriában elfogadott, az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokat szigorúbban büntető törvények, valamint az oroszországi homoszexualitás népszerűsítését büntető törvény kapcsán fogadta el ezt az állásfoglalást az Európai Parlament, amelyben a világ valamennyi államát felhívják a bünetőjogi üldözés megszüntetésére és szólásszabadság biztosítására, illetve felkéri az EU és a tagállamok külügyi szerveit, hogy foglalkozzanak érdemben a kérdéssel.

Európai Parlament, jelentés

Az Európai Bizottság korábban több olyan átfogó keretstratégiát fogadott el, amely több évre előre meghatározza valamelye esélyegyenlőségi területen (pl. fogyatékosság, nők és férfiak, romák), az EU-intézmények feladatait. Ilyen stratégia ("menetrend") a szexuális irányultság és nemi identitás kérdései kapcsán eddig nem volt, egy ilyen menetrend elfogadására tesz javaslatot az Európai Parlament a Bizottságnak. A jelentés a menetrend által felölelendő területeket (foglalkoztatás, oktatás, egészségügy, áruk és szolgáltatások, interszexuálisok és transzneműek jogai, gyülekezés és a véleménynyilvánítás, gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények, menedékjog, külpolitika) területén javasol lépéseket a Bizottság számára. A jelentés ellen jobboldali pártok és civil szervezetek jelentős mzogósításba kezdtek, de a jelentés elfogadását nem sikerült megakadályozniuk.

Európai Parlament, jelentés

Az Európai Parlament Nőjogi Bizottsága 2013 márciusában kezdett dolgozni egy a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról szóló jelentésen. A jelentés a nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek témája melett a szexuális nevelésre is kitért volna, megemlítve, hogy a fiataloknak biztosítani kell a jogot, hogy a szexualitással, többek között a szexuális irányultsággal, a nemi identitással és annak kifejezésével kapcsolatos tájékoztatást kaphassanak, illetve hogy a szexuális oktatásnak ki kell terjednie a szexuális irányultsággal, a nemi identitással kapcsolatos sztereotípiák és az előítéletek elleni küzdelemre is. 

Országgyűlés, törvényjavaslat

MSZP-és és PM-es képviselők egyes törvényeknek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtését elősegítő módosításáról címmel terjesztett be törvényjavaslatot, amely többek között a különböző családformák, ill. a vérszerinti és nem vérszerinti családi kapcsolatok között diszkrimináció talalmát is kimondták volna. A törvényjavaslat még a napirendre vételről szóló döntésig sem jutott el.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A homofób nézeteket valló Kárpátia zenekarnak megítélt állami támogatás miatt kérdezték az MSZP-s képviselők az emberi erőforrások miniszterét. A miniszter válaszában közölte, hogy mivel a támogatás megítélésére késve került sor, a zenekar kiadója nem vette igénybe a támogatást.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A Harminckettesek terénél baseball-ütővel elkövetett homofób fenyegetés kapcsán tapasztalt rendőri tétlenség, illetve a közerkölcs megsértését állító rendőri megjegyzések kapcsán kérdeze a minisztert a DK-s képivselő. A miniszter szerint az alapügyben a büntetőeljárás folyamatban van, feljelentéskiegészítés elrendelésére került sor, ugyanakkor a rendőrök homofób megjegyzéseit semmi nem támasztotta alá. 

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A Budapest Pride-ot követő, három személy terhére elkövetett homofób és rasszisa támadás kapcsán tanúsított rendőri mulasztásokról kérdezte az LMP-s képviselő a belügyminisztert. A belügyiminiszter válaszában megállapítja, hogy a rendőrség a rendezvényt a szükséges eszközökkel biztosítota, megakadályozta a támadás folytatását és jelenleg nyomozást folytat az elkövetők beazonosítására.

Európai Parlament, jelentés

A Magyarországon 2010 óta lezajlott jogi és intézményi átalakításokat alapjogi szempontból értékeli ez a jelentés, amely az LMBT embereket hátrányosan érintő rendelkezésekre, így a család kirekesztő fogalmának Alaptörvénybe írására is kitér.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A jobbikos képviselő szerint a rendőrség pártállami módszerekkel jár el a Pride felvonulás ellen tüntetőkkel szemben. Válaszában a miniszter kifejtette, hogy a Rendőrség minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el.

Oldalak