Kiss Gabriella

Jelöltség
Párt: Jobbik
Listapozíció: 153