Jogalkotás

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat az egyházi szervezeteket kivonta volna az egyenlő bánásmód követelménye alól. Ez alapján például egy egyházi fenntartású egyetem bölcsészkara megtagadhatta volna egy roma vagy meleg hallgató felvételét.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat a szexuális irányultság vonatkozásában kivonta volna az egyházi szervezeteket a törvény hatálya alól, ez alapján például egy egyházi fenntartású kórház nem tagadhatta volna meg egy roma személy ellátását, egy meleg vagy leszbikus személyét viszont igen.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat az egyházi szervezeteket kivonta volna az egyenlő bánásmód követelménye alól. Ez alapján például egy egyházi fenntartású egyetem bölcsészkara megtagadhatta volna egy roma vagy meleg hallgató felvételét.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A törvény elfogadását megelőzően az anti-diszkriminációs szabályozás Magyarországon rendkívül szétaprózott volt. Különböző ágazati jogszabályok ugyan tartalmaztak a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó szabályokat, ám ezek egy kivételtől (egészségügyi törvény) eltekintve nem nevesítették a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát. A törvény elfogadásával olyan átfogó anti-diszkriminációs szabályozás került elfogadásra, amely az élet számos területén (munkavállalás, oktatás, egészségügy, lakhatás, áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele) tiltja a hátrányos megkülönböztetést. A törvény külön is nevesíti a szexuális irányultságot és a nemi identitást mint olyan védett tulajdonságot, amely alapján tilos diszkriminálni. A törvény létrehozta az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, amely kifejezetten a diszkriminációs panaszok kivizsgálásával foglalkozik. A törvény ugyanakkor számos olyan eljárási szabályt tartalmaz (bizonyítási teher megosztása, képviselet, társadalmi szervezetek közérdekű igényérvényesítési joga), amely megkönnyíti a diszkrimináció elleni fellépést.

Kormány, rendelet

A társadalombiztosítási szabályok szerint az élettárs akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha legalább 10 éven keresztül együtt élt az elhunyttal. 1996 előtt azonban az élettársi kapcsolatot csak különneműek között értelmezte a törvény. A rendelet egyértelművé tette, hogy a 10 évbe az 1996 előtt együtt töltött éveket is bele kell számolni.

Kormány, rendelet

2002 előtt olyan szabályozás volt életben, hogy amennyiben az anonim HIV-szűrés során valakinek a tesztje pozitív lett, köteles volt megadni az adatait. Ez sok embert elbátortalanított a szűrésben való részvételtől, mivel féltek, hogy adataik nyilvánosságra kerülnek. A jogszabály azt is előírta, hogy a HIV+ személyek korábbi szexuális partnereinek kötelező HIV-szűrésen kellett átesniük. Az Alkotmánybíróság ezt a szabályozást alkotmányellenesnek minősítette. Ezt követően került elfogadásra ez a rendelet, amely teljes anonimitást garantál a HIV szűrésekhez, és a korábbi szexuális partnereket ugyan értesíteni kell, de nem kötelesek vállalni a szűrővizsgálatot.

Kormány, rendelet

A rendelet elfogadása előtt a jogszabály szerint a homoszexualitás olyan személyiségzavarnak minősült, amely befolyásolta a sorkatonai szolgálatra való alkalmasságot. A módosítás elismerte, hogy a homoszexualitás nem betegség, ugyanakkor ezután homoszexualitásra hivatkozva nem lehetett felmentést kapni a kötelező katonai szolgálat alól.

Országgyűlés, törvényjavaslat

Magyarországon a törvények már régóta nem csak házaspárok, hanem egyének számára is lehetővé teszik az örökbefogadást, függetlenül a családi állapotuktól (tehát egyedülálló és élettársi kapcsolatban élő személy is fogadhat egyénileg örökbe). Ez a törvénymódosítás azonban egy olyan szabállyal egészítette ki az örökbefogadási szabályokat, hogy a házasságban élő örökbefogadókat preferálni kell az egyedülálló/élettársi kapcsolatban élő örökbefogadókkal szemben. Ez törvényi felhatalmazást ad a gyámhatóságoknak, hogy a meleg és leszbikus személyek örökbefogadását hátráltassák, mivel ők nem házasodhatnak. A törvényjavaslat elfogadásának közvetlen előzménye, hogy a gyámhatóság engedélyezte Rácz Károlynak (Terry Black), egy korábbi transzvesztita előadóművésznek, hogy örökbefogadjon egy gyermeket.

Országgyűlés, törvényjavaslat

Ez volt az első kísérlet egy átfogó anti-diszkriminációs törvény megalkotására. A törvény a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetést is tiltotta volna, hatálya az élet számos területére, így a munkavállalásra, az oktatásra, lakhatásra, egészségügyre, és a közhivatalok általi hátrányos megkülönböztetésre is kiterjedt volna. A törvényjavaslatot az Országgyűlés még napirendjére sem vette.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A Labrisz Egyesület iskolai programját támadta a MIÉP-es képviselő. Válaszában a képviselővel egyetértve az Okatási Minisztérium államtitkára kifejtette, hogy civil szervezetek által szervezett programoknak az iskolában nincs helyük. Örömét fejezte ki, hogy csak hét iskola válaszolt a megkeresésre, és még ezt a hetet is soknak tartotta.

Oldalak